O nás

Jsme skupina lidí různého stáří, vzdělání a zájmů. Ale jedno máme společné – je to Bůh, náš nebeský Táta, který nás má rád a myslí to s námi dobře. Ten nás dal dohromady a je tím nedůležitějším v našem životě. Stala se z nás velká rodina, která ale není uzavřenou společností, každý je tu vítán. Náš život nespočívá pouze v nedělních setkáváních, ale pořádáme akce během celého týdne: ženská a mužská skupinka, kde si povídáme o tom, co prožíváme, a díváme se, co o tom říká Bible, setkání mladých, večer chval…